Projekt " Mam talent i kropka"

 Pierwszy projekt  tym roku szkolnym:

                              Mam talent i kropka

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i inspirowany jest ideą Międzynarodowego Dzienia Kropki.

Zaplanowane działania mają pomóc dzieciom odkryć swoje talenty, poznać swoje mocne strony i je zaprezentować. 

Uczniowie będą nagrywali  krótkie filmiki,   podczas których będą pokazywać swój super talent. 

Motto naszego projektu:

                             "Niech każdy uwierzy w siebie, niech każdy wie, 

                                  że ma supertalent i może podzielić się nim z innymi."

Nagrania posłużą innym uczestnikom projektu do zdobycia nowych umiejętności, rozwinięcia swoic

Ambasador eTwinning

 Ambasador eTwinning wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej w MszczonowieAmbasador, to doświadczony eTwinner, innowacyjny i kreatywny nauczyciel chętnie korzystający z nowoczesnej technologii, skupiony na potrzebach swoich uczniów. Pedagog, który chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wspierając rozwój systemu edukacji. Taki tytuł po raz kolejny otrzymała nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Woźniak.

Nowy rok szkolny 2020/2021 z odznaką Szkoła eTwinning

 Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 po raz kolejny została wyróżniona odznaką Szkoły eTwinning. 

To wielkie wyróżnienie na skalę europejską. eTwinning School Label 2020-2021 jest uznaniem nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenieniem działań, zaangażowania i osiągnięć całego szkolnego zespołu eTwinning.

PROJEKT QREKOMENDACJE

PROJEKT QREKOMENDACJE


Wakacje przekroczyły półmetek,  czas nabierania sił i gromadzenia zapału na nowy rok szkolny trwa, nie oznacza to wcale, że w życiu społeczności szkolnej nic się nie dzieje.

5 sierpnia 2020 przyniósł bardzo miłą wiadomość.  Międzynarodowy projekt edukacyjny „QRekomendacje”, który był realizowany w roku szkolnym 2019/2020 został uhonorowany Krajową Odznaką Jakości. Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

 Projekt powstał i  był realizowany w ramach międzynarodowej współpracy szkół eTwinning przez szkoły w Polsce i w Litwie. Założycielkami, inicjatorkami owego działania były dwie nauczycielki:  Małgorzata Woźniak, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie i Izabela Winiecka Zespół Szkół w Pawłowie. W projekcie współpracowało 14 nauczycieli z Polski i z Litwy. Projekt realizowany był po polsku, bowiem uczniowie z Litwy uczą się naszego języka. Poprzez udział w  projekcie poznawali  literaturę, czytali książki po polsku, doskonali swoje umiejętności lingwistyczne.


Pomysł na projekt był odpowiedzią na obserwowany spadek zainteresowania młodych ludzi kontaktem z literaturą.  Uzałyśmy, że należy pokazać, że czytanie książek może być fajne. Widziałyśmy, że tradycyjne sposoby nie trafiają tak skutecznie,  jak nowoczesne technologie. I w taki sposób powstał główny zamysł projektu.

Członkowie projektu  tworzyli recenzje książek polecając je innym czytelnikom. To rówieśnicy są bardziej wiarygodni, gdy mówią: „Przeczytałem naprawdę fajną książkę…. „polecam,  przeczytaj, będziesz miał fun”.

Uczniowie swoje opnie przedstawiali w postaci krótkich filmów nagrywanych za pomocą różnych aplikacji np. Speak Pic.


 Rozpiętość wiekowa uczniów biorących udział w tej zabawie w tworzenie recenzji, była duża. Najmłodsi, to pierwszaki, którym na początku książeczki czytali rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, nauczyciele. Oni  zaś sami z wielkim przejęciem opowiadali, zachęcając do poznania danej lektury. Z miesiąca na miesiąc przybywało wśród nich coraz więcej takich śmiałków, którzy sami  już czytali. Natomiast najstarsi w gronie uczestników projektu stali się już absolwentami  naszych szkół.W naszej szkole zaangażowali się w projekt  niemalże wszyscy uczniowie. Powstało wiele ciekawych rekomendacji książek: literatury dla dzieci, młodzieży. Znalazł się wśród nich lektury szkolne, ale także książki nie objęte kanonem lektur.

Filmowe recenzje zamienione zostały w kody QR i umieszczane na książkach w bibliotekach szkolnych wszystkich partnerów projektu. To ciekawy element łączący nowoczesne technologie ze sztuką tradycyjnego czytania. Teraz czytelnik sięgając po książkę, może zeskanować kod QR i obejrzeć  filmową recenzję,  w której rówieśnik rekomenduje  mu ją.Założeniem projektu było stworzenie wirtualnej bazy najciekawszych książek. Zachęcenie do czytania, rozwijanie zainteresowań literackich, kształcenie gustów czytelniczych.

 Efektem naszych działań jest ponad 100 recenzji książek, w których uczestnicy projektu eTwinning  „QRekomendacje” polecają sobie wzajemnie ciekawe lektury. Mamy też przygotowane zabawy, które mogą być podsumowaniem, sprawdzeniem swojej wiedzy z przeczytaj książki. Każdy może zostać zwycięzcom  np. „Milionerów” z zakresu znajomości książki „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”.

Realizacja projektu trwała cały rok szkolny, nie przerwała go pandemia. Dzięki stosowanym w naszych działaniach nowoczesnych technologii, nie przeszkodził nam okresy izolacji, lockdown, odległość, brak możliwości kontaktu bezpośredniego. Na tym również polega fenomen projektów eTwinning, że możemy pracować spotykając się w przestrzeni wirtualnej, tworząc wspólnie pomimo czasami bardzo dużych odległości.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem tworzyli i stworzyli projekt „QRekomendacje”.

Małgorzata Woźniak

Zakodujemy Wiosnę

 Z okazji rozpoczynającej się wiosny, uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie przyłączyli się do akcji "Zakodujmy wiosnę" realizowanej w ramach Programowania z eTwinning.
 21 marca witaliśmy wiosnę razem z robotami.
Grupa młodych koderów rozwiązywała zadania ukryte w kodach QR.
Do pomocy zatrudniliśmy mBoty, które jeździły po "łące pełnej kwiatów - zagadek".
Roboty realizując programy napisane przez uczestników zabawy, miały za zadanie odnaleźć pasujące do siebie pary zakodowanych kwiatów.
Utrudnieniem w tym wiosennym memory było również i to, że uczestnicy zabawy musieli prawidłowo rozwiązać zagadkę logiczną a następnie odnaleźć pasującą grafikę.
Jak to zwykle bywa przy rywalizacji, emocji było sporo :).

Projekt "Nauczanie przez programowanie"

Rozpoczynamy przygodę z nowym projektem "Nauczanie przez programowanie" Projekt skierowany szkół podstawowych (uczniów 4-6). Założeniem projektu jest stworzenie materiałów pozwalających wykorzystać roboty i programowanie w nauce przedmiotów szkolnych. Wspólne opracowanie słownika terminologii związanej z programowanie i robotyką "Słowniczek młodego programisty" Stworzenie quizu on-line. Opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” Przygotujemy materiał dotyczący terminologii związanej z programowaniem (na poziom uczniów klas 4-6).

Projekt "Poprzez Niepodległą"


                                            
Rok szkolny 2018/2019 w kalendarzu  swoim wyznacza rocznicę szczególną –setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Klasa 6c wraz ze swoja wychowawczynią p. Małgorzata Woźniak postanowili przyłączyć się do celebrowania tego święta poprzez realizację projektu edukacyjnego „Poprzez  Niepodległą”. Pomysłodawczynią projektu była Małgorzata Woźniak, która wraz z nauczycielką Agnieszka Szeligą ze  Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi założyły eTwinning.
Do projektu przystąpiło 115 nauczycieli (choć z założenia miało nas być 100 nauczycieli, ale projektu wciąż chcieli dołączać kolejni) ze szkół z całej Polski. Założeniem projektu było stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach w Polsce. Wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości (tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami). Opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Przygotowanie kalendarium wydarzeń związanych z drogą Polski do odzyskania niepodległości, na podstawie którego powstał quiz sprawdzający wiedzę z tej tematyki.
Wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęły się działania projektowe.
Rozpoczęliśmy od stworzenia kooperacyjnego planu działań. Zostały zaplanowane działania i ustalony termin ich realizacji. Kolejnym krokiem było utworzenie mapy, na której zostały umieszczone szkoły biorące udział w projekcie. Zwizualizowało nas, pokazało, że w projekcie biorą udział szkoły z bardzo różnych zakątków Polski.

Każda szkoła stworzyła wizytówkę, w której krótko opowiedziała o sobie. Dało to możliwość dostrzeżenia podobieństw oraz różnic. Opisy zostały umieszczone na wirtualnej tablicy, która przybrała bardzo duże rozmiary.

Jednym ze wspólnych działań było opracowanie logo projektu. Każdy z uczestników przedstawił swoją graficzną propozycję .Znaki wykonane zostały różnymi technikami, z użyciem różnych narzędzi. W projekcie brała udział zróżnicowana wiekowo grupa uczniów, od przedszkolaków po młodzież szkół ponadgimnazjalnych, stad też wybór wcale nie był prosty.
 Odbyło się głosowanie  w aplikacji TRICIDER w wyniku, którego został wyłoniony znak projektu.
Powstał także przewodnik: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” zawierający zbiór najważniejszych zasad przypominający jak odpowiedzialnie korzystać z Internetu.
Grupy projektowe utworzyły przewodniki po swoich miejscowościach. Odbyliśmy wirtualne spacery po różnych zakątach Polski, odkrywając wiele, dotąd nieznanych miejsc. Po czym powstał przewodnik po całej Polsce. W wirtualnej podróży przesiadaliśmy się do różnych środków transportu i odwiedzaliśmy szkoły oglądając relacje lokalnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
.               

Zostało utworzone kalendarium „Droga Polski do odzyskania niepodległości”. Każda ze szkół starała się znaleźć w swoim regionie szlaki, które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Znalazły się tu fakty dość dobrze znane jak i również ciekawostki historyczne, które nadały kolorytu naszej wspólnej pracy. Całość kalendarium została zilustrowana, także ręcznie wykonanymi rycinami.

Na podstawie kalendarium powstał bank pytań i odpowiedzi do quizu .historycznego dotyczącego drogi Polski do odzyskania niepodległości. I zgodnie z planami odbył się ogólnopolski quiz wiedzy, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół wykazując się zdobytą wiedzą.
Uczniowie VI c  zaangażowali się w prace w tym projekcie, czuli, że to ich projekt i chętnie realizowali kolejne zadania. Część poleceń wykonywali wszyscy razem, ale były także i takie, w który dzialiśmy się na grupy zadaniowe. Podczas pracy nad planem projektu, pracowaliśmy całą grupą projektową, zastanawiając się nad zorganizowaniem pracy by przebiegała zgodnie z przyjętym terminarzem. Umieszczaniem szkoły na mapie zajęła się grupa uczniów, która poznała sposób pracy z mapą google, a potem przedstawiła całej grupie projektowej. Praca nad logiem projektu przebiegała, tak, że wszyscy uczniowie poznali program Tricider. Każdy uczeń przygotował, swoje logo w programie Canva (był to program, który poznali w czasie realizacji tego projektu). Potem było wybory loga, które umieściliśmy jako naszą propozycje na znak projektu.

Przygotowując materiał do wspólnej prezentacji, którym był film, uczniowie pracowali w małych grupach a także wspólnie. Była grupa, która zajęła się przygotowaniem scenariusza, scenografii i reżyserki. Zostały rozdane role do scenki filmowej, w której występowali wszyscy uczniowie. Kolejna grupa, to montażyści, którzy przygotowali film do prezentacji. Praca nad filmem o swojej miejscowości, to zadanie, które wykonał każdy uczeń poznając kolejną aplikację. Choć praca była indywidualna, to była bardzo ożywiona współpraca w czasie tworzenia (wymiana pomysłów, dzielenie się opanowanymi umiejętnościami, inspirowanie się wzajemnie). Potem zdecydowaliśmy, który film umieścimy w projekcie.
Przygotowywanie kartek z życzeniami z okazji odzyskania niepodległości, było pracą w grupach. Praca nad stroną graficzną odbywała się na lekcjach plastyki. Ciekawym doświadczeniem okazało się ręczne wpisywanie treści ułożonych życzeń, adresowanie kopert oraz  wysyłanie „prawdziwego” listu. Dla wielu uczniów okazało się zupełnie nowym doświadczenie.


Uczniowie chętnie korzystali z forum, w którym zostały stworzone dedykowane uczniom. Tam mogli rozmawiać z uczestnikami projektu z innych szkół, nawiązując nowe kontakty, wymieniając się informacjami, czy chociażby pisząc o swoich zainteresowaniach.
  Projekt "Poprzez Niepodległa" wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
 Wśród priorytetów znalazły się:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Wszystkie wymienione powyżej zadania zostały zrealizowane w projekcie. A ponadto uczniowie rozwinęli kompetencje cyfrowe, poznając nowe aplikacje wpisujące się w podstawę programową informatyki. Wzbogaci swoją wiedzę historyczną z historii Polski, oraz historii małej ojczyzny. Wzrosły kompetencje językowe. Redagowanie życzeń, adresowanie kartek - to łączenie wiedzy z praktycznym działaniem. Tworzenie kartek, było działaniem. które wpisywało się w program plastyki. Wiedzy z zakresu geografii Polski, także została pogłębiona. I oczywiście wzrost kompetencji miękkich, których przyrost w działaniach projektowych jest bardzo duży.
Uczniowie byli zmotywowani do pracy. Wzbogacili wiedzę historyczną,  nauczyli się współpracy, odkrywali nowinki informatyczne, zrozumieli, że tworzymy jedność patriotyczną poprzez wyznaczenie wspólnego celu jakim jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Projekt zakończył się sukcesem bowiem zostały zrealizowane założone cele, ale przede wszystkim dał radość uczniom i przyniósł satysfakcję nauczycielom.
Polecam wszystkim nauczycielom realizację projektów, w tym projektów eTwinning, nie tylko dlatego, że są wpisane w obowiązującą podstawę  programową, ale dla uatrakcyjniania warsztatu pracy.
Projekt dostał  Krajową Odznakę Jakości przyznawana  jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę.