Zakodujemy Wiosnę

 Z okazji rozpoczynającej się wiosny, uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie przyłączyli się do akcji "Zakodujmy wiosnę" realizowanej w ramach Programowania z eTwinning.
 21 marca witaliśmy wiosnę razem z robotami.
Grupa młodych koderów rozwiązywała zadania ukryte w kodach QR.
Do pomocy zatrudniliśmy mBoty, które jeździły po "łące pełnej kwiatów - zagadek".
Roboty realizując programy napisane przez uczestników zabawy, miały za zadanie odnaleźć pasujące do siebie pary zakodowanych kwiatów.
Utrudnieniem w tym wiosennym memory było również i to, że uczestnicy zabawy musieli prawidłowo rozwiązać zagadkę logiczną a następnie odnaleźć pasującą grafikę.
Jak to zwykle bywa przy rywalizacji, emocji było sporo :).

Projekt "Nauczanie przez programowanie"

Rozpoczynamy przygodę z nowym projektem "Nauczanie przez programowanie" Projekt skierowany szkół podstawowych (uczniów 4-6). Założeniem projektu jest stworzenie materiałów pozwalających wykorzystać roboty i programowanie w nauce przedmiotów szkolnych. Wspólne opracowanie słownika terminologii związanej z programowanie i robotyką "Słowniczek młodego programisty" Stworzenie quizu on-line. Opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” Przygotujemy materiał dotyczący terminologii związanej z programowaniem (na poziom uczniów klas 4-6).

Projekt "Poprzez Niepodległą"


                                            
Rok szkolny 2018/2019 w kalendarzu  swoim wyznacza rocznicę szczególną –setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Klasa 6c wraz ze swoja wychowawczynią p. Małgorzata Woźniak postanowili przyłączyć się do celebrowania tego święta poprzez realizację projektu edukacyjnego „Poprzez  Niepodległą”. Pomysłodawczynią projektu była Małgorzata Woźniak, która wraz z nauczycielką Agnieszka Szeligą ze  Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi założyły eTwinning.
Do projektu przystąpiło 115 nauczycieli (choć z założenia miało nas być 100 nauczycieli, ale projektu wciąż chcieli dołączać kolejni) ze szkół z całej Polski. Założeniem projektu było stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach w Polsce. Wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości (tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami). Opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Przygotowanie kalendarium wydarzeń związanych z drogą Polski do odzyskania niepodległości, na podstawie którego powstał quiz sprawdzający wiedzę z tej tematyki.
Wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęły się działania projektowe.
Rozpoczęliśmy od stworzenia kooperacyjnego planu działań. Zostały zaplanowane działania i ustalony termin ich realizacji. Kolejnym krokiem było utworzenie mapy, na której zostały umieszczone szkoły biorące udział w projekcie. Zwizualizowało nas, pokazało, że w projekcie biorą udział szkoły z bardzo różnych zakątków Polski.

Każda szkoła stworzyła wizytówkę, w której krótko opowiedziała o sobie. Dało to możliwość dostrzeżenia podobieństw oraz różnic. Opisy zostały umieszczone na wirtualnej tablicy, która przybrała bardzo duże rozmiary.

Jednym ze wspólnych działań było opracowanie logo projektu. Każdy z uczestników przedstawił swoją graficzną propozycję .Znaki wykonane zostały różnymi technikami, z użyciem różnych narzędzi. W projekcie brała udział zróżnicowana wiekowo grupa uczniów, od przedszkolaków po młodzież szkół ponadgimnazjalnych, stad też wybór wcale nie był prosty.
 Odbyło się głosowanie  w aplikacji TRICIDER w wyniku, którego został wyłoniony znak projektu.
Powstał także przewodnik: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” zawierający zbiór najważniejszych zasad przypominający jak odpowiedzialnie korzystać z Internetu.
Grupy projektowe utworzyły przewodniki po swoich miejscowościach. Odbyliśmy wirtualne spacery po różnych zakątach Polski, odkrywając wiele, dotąd nieznanych miejsc. Po czym powstał przewodnik po całej Polsce. W wirtualnej podróży przesiadaliśmy się do różnych środków transportu i odwiedzaliśmy szkoły oglądając relacje lokalnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
.               

Zostało utworzone kalendarium „Droga Polski do odzyskania niepodległości”. Każda ze szkół starała się znaleźć w swoim regionie szlaki, które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Znalazły się tu fakty dość dobrze znane jak i również ciekawostki historyczne, które nadały kolorytu naszej wspólnej pracy. Całość kalendarium została zilustrowana, także ręcznie wykonanymi rycinami.

Na podstawie kalendarium powstał bank pytań i odpowiedzi do quizu .historycznego dotyczącego drogi Polski do odzyskania niepodległości. I zgodnie z planami odbył się ogólnopolski quiz wiedzy, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół wykazując się zdobytą wiedzą.
Uczniowie VI c  zaangażowali się w prace w tym projekcie, czuli, że to ich projekt i chętnie realizowali kolejne zadania. Część poleceń wykonywali wszyscy razem, ale były także i takie, w który dzialiśmy się na grupy zadaniowe. Podczas pracy nad planem projektu, pracowaliśmy całą grupą projektową, zastanawiając się nad zorganizowaniem pracy by przebiegała zgodnie z przyjętym terminarzem. Umieszczaniem szkoły na mapie zajęła się grupa uczniów, która poznała sposób pracy z mapą google, a potem przedstawiła całej grupie projektowej. Praca nad logiem projektu przebiegała, tak, że wszyscy uczniowie poznali program Tricider. Każdy uczeń przygotował, swoje logo w programie Canva (był to program, który poznali w czasie realizacji tego projektu). Potem było wybory loga, które umieściliśmy jako naszą propozycje na znak projektu.

Przygotowując materiał do wspólnej prezentacji, którym był film, uczniowie pracowali w małych grupach a także wspólnie. Była grupa, która zajęła się przygotowaniem scenariusza, scenografii i reżyserki. Zostały rozdane role do scenki filmowej, w której występowali wszyscy uczniowie. Kolejna grupa, to montażyści, którzy przygotowali film do prezentacji. Praca nad filmem o swojej miejscowości, to zadanie, które wykonał każdy uczeń poznając kolejną aplikację. Choć praca była indywidualna, to była bardzo ożywiona współpraca w czasie tworzenia (wymiana pomysłów, dzielenie się opanowanymi umiejętnościami, inspirowanie się wzajemnie). Potem zdecydowaliśmy, który film umieścimy w projekcie.
Przygotowywanie kartek z życzeniami z okazji odzyskania niepodległości, było pracą w grupach. Praca nad stroną graficzną odbywała się na lekcjach plastyki. Ciekawym doświadczeniem okazało się ręczne wpisywanie treści ułożonych życzeń, adresowanie kopert oraz  wysyłanie „prawdziwego” listu. Dla wielu uczniów okazało się zupełnie nowym doświadczenie.


Uczniowie chętnie korzystali z forum, w którym zostały stworzone dedykowane uczniom. Tam mogli rozmawiać z uczestnikami projektu z innych szkół, nawiązując nowe kontakty, wymieniając się informacjami, czy chociażby pisząc o swoich zainteresowaniach.
  Projekt "Poprzez Niepodległa" wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
 Wśród priorytetów znalazły się:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Wszystkie wymienione powyżej zadania zostały zrealizowane w projekcie. A ponadto uczniowie rozwinęli kompetencje cyfrowe, poznając nowe aplikacje wpisujące się w podstawę programową informatyki. Wzbogaci swoją wiedzę historyczną z historii Polski, oraz historii małej ojczyzny. Wzrosły kompetencje językowe. Redagowanie życzeń, adresowanie kartek - to łączenie wiedzy z praktycznym działaniem. Tworzenie kartek, było działaniem. które wpisywało się w program plastyki. Wiedzy z zakresu geografii Polski, także została pogłębiona. I oczywiście wzrost kompetencji miękkich, których przyrost w działaniach projektowych jest bardzo duży.
Uczniowie byli zmotywowani do pracy. Wzbogacili wiedzę historyczną,  nauczyli się współpracy, odkrywali nowinki informatyczne, zrozumieli, że tworzymy jedność patriotyczną poprzez wyznaczenie wspólnego celu jakim jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Projekt zakończył się sukcesem bowiem zostały zrealizowane założone cele, ale przede wszystkim dał radość uczniom i przyniósł satysfakcję nauczycielom.
Polecam wszystkim nauczycielom realizację projektów, w tym projektów eTwinning, nie tylko dlatego, że są wpisane w obowiązującą podstawę  programową, ale dla uatrakcyjniania warsztatu pracy.
Projekt dostał  Krajową Odznakę Jakości przyznawana  jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę.

Projekt "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"


Uczniowie klasy VI c wraz ze swoją wychowawczynią panią Małgorzatą Woźniak,  realizuje projekty edukacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Szkół eTwinning. W październiku  uczestniczyli w kampanii społecznej pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"
W związku z udziałem w tej kampanii grupa eTwinnerów z mszczonowskiej podstawówki wykonał następujące działania:
1. Uczniowie przygotowali  w programie graficznym Canva broszurki, ulotki i plakaty, które zamieścili na tablicach informacyjnych w szkole.
2. Wykonana została gazetka  przybliżająca problem osób niewidomych.
3. Korzystając z przygotowanych w projekcie materiałów w tym poruszającego  list niewidomego Adama, poczuli potrzebę nauczenia się niesienia pomocy osobom  niepełnosprawnym.
4.Promowaliśmy akcję na terenie szkoły, udostępniliśmy materiały informacyjne.
5. Rozpropagowaliśmy ulotkę "Jak pomóc osobie niewidomej"
6. Oglądaliśmy filmy, które stały się okazją do rozmów, skłaniały do refleksji i przyniosły pomysły do działań.
7. Wybraliśmy się na spacer po naszej miejscowości, by sprawdzić czy infrastruktura jest przystosowana dla ludzi niepełnosprawnych. Potem rozmawialiśmy o trudnościach jakie muszą pokonać ludzie z ograniczeniami wzrokowymi.
Podczas naszej wędrówki po mieście próbowaliśmy przemieść się w świat osób, które nie mogą posługiwać się wzrokiem. Uczniowie zakładali specjalne. Potem rozmawialiśmy o ich odczuciach, gdy musieli radzić sobie bez pomocy wzroku.
W czasie naszego spaceru uczniowie ćwiczyli zachowania, które poznali z ulotki "Gdy spotkasz osobę niewidomą". Teraz już wiemy jak pomóc osobom niewidomym.
Przemierzając nasze miasto, dużo rozmawialiśmy o osobach niepełnosprawnych. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi. Dostrzegli, że to są tacy sami ludzie jak oni, którzy też chcą uczestniczyć w rożnych wydarzeniach, ale żeby tak mogło być trzeba wprowadzić pewne dostosowania i muszą być ludzie pełni empatii.
Jestem przekonana, że moim uczniowie są takimi ludźmi, a teraz jeszcze wiedzą jak pomagać.
Mamy jeszcze niedosyt naszych działań. Chcielibyśmy zaprosić do nas osobę niewidomą, by opowiedziała nam o jak spostrzega świat i ludzi, którzy są wokół.
Mamy w planach wybrać się na Niewidzialną Wystawę, by jak piszą twórcy wybrać w "tą wyjątkową interaktywną podróż w niewidzialny świat, podczas której będziesz mógł wypróbować, jak radzić sobie w codziennych".
Za nasze działania szkole został przyznany zaszczytny certyfikat: Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym


Ambasador eTwinning


Dzień Kropki 2018


Dzień Kreatywnych Działań Uczniowskich


W naszej szkole po raz drugi  świętowaliśmy Kropkę  :) 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poznali historię małej Vashti. Sami podjęli również wiele kreatywnych działań i zabaw, w których królowała oczywiście !
Zaczęliśmy od poznania historii Vashti. Rozmawialiśmy o głównej bohaterce, ale też o nas. O tym jak dzieci pokonują swoje lęki, trudności i jak rozwijają swoje umiejętności.
Sprawdzaliśmy, jak się ma "Kropka na sportowo", a potem każdy uczeń rysował swoją kropkę. Odbył się konkurs kropek, szukaliśmy kropki matematycznej i tworzyliśmy swoje Drzewo Talentów - oczywiście w kropki. Nasze wysiłki i prace można oglądać na wystawach, które znajdują się w naszych klasach. 

Było "kropkowo" i wesoło. Już przygotowujemy się do przyszłorocznego Dnia Kropki