eTwinning


Program eTwinning - Europejska społeczność szkolna
Nasza szkoła zarejestrowana jest w programie od 2009 roku. 
Szkolnym koordynatorem eTwinningu jest p. Małgorzata Woźniak - nauczyciel ITC, trener warsztatów komputerowych  oraz ambasador eTwinning.

W roku szkolnym 2017- 2018 do grona nauczycieli  eTwinnerów dołączyło 23 nauczycieli, którzy doskonalili swoje umiejętności pracy w zakresie europejskie współpracy szkół na warsztatach prowadzonych przez trenera warsztatów komputerowych.
Efektem są nowe projekty, które będą realizowane we współpracy ze szkołami z Polski oraz projekty międzynarodowe.


 Zrealizowano 19 międzynarodowych projektów. Wiele z nich dostałoa Krajową Odznakę Jakości, niektóre otrzymały  Europejską  Odznakę Jakości.

eTwinning School Label 2018- 2019 

to wyróżnienie, które po raz pierwszy zostało przyznane dla szkół w Europie. 
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie z Odznaką Szkoła eTwinning”
1 211 szkół w całej Europie świętuje sukces szkolnych zespołów eTwinning, w tym 70 polskich placówek, a wśród nich Szkoła Podstawowa w Mszczonowie.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.
Każda z wyróżnionych szkół wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podejściu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

To wspaniałe osiągnięcie wszystkich eTwinningowców w wyróżnionej szkole 
i przykład dla wszystkich szkół w społeczności eTwinning. 
Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi z powodu naszych osiągnięć. 
Dziękujemy za nagradzanie naszej pracy!
Dziękujemy  wszystkim  naszym uczniom za zaangażowanie i miłość do eTwinningu!
Dziękujmy wszystkim rodzicom, który wierzą w nas i naszej pasji zdobywania świadomej i twórczej wiedzy!
Dziękujemy wszystkim szkołom partnerskim, z którymi realizowaliśmy, realizujemy i będziemy realizowali  projekty eTwinning.
Dziękuję wszystkim moim kolegom, a szczególnie pani dyrektor szkoły za wsparcie!
Małgorzata Woźniak wraz z teamem eTwinningDziałania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:
            Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm.
Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki.
Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.

Zalety projektów eTwinning:

J  dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
J  motywacja do nauki,
J  bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
J  wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej nie tylko na lekcjach informatyki,
J  stosowanie metody projektu,
J  możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: „przedmiotowiec”, językowiec, informatyk,
J  każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
J  entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
J  elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz